Δημήτρης Ζέρβας

pironomos
Πυρονόμος - Οδηγός

Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.