Νίκος Λιάκος

Προϊστάμενος Πυροσβεστικός Υπάλληλος Πυρονόμος - Μάχιμος

Ο Λιάκος Νικόλαος του Ιωάννη, κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα στις 20
Δεκεμβρίου 1999. Τον Απρίλιο του 2000 αποφοίτησε από τη Σχολή
Πυροσβεστών και τοποθετήθηκε στον 4ο Π.Σ. Αθηνών(Αμπελόκηποι).
Τον Φεβρουάριο του 2002 εισήχθη στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών απ' όπου
αποφοίτησε το Νοέμβριο του 2002 με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη. Από το
Νοέμβριο του 2002 έως τον Μάϊο του 2005 υπηρέτησε στο Πυρ/κό Κλιμάκιο
Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ως Προϊστάμενος αυτού.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Π.Σ.Ε.Α. & απόφοιτος της Σχολής Επιμόρφωσης &
Μετεκπαίδευσης της Πυρ/κής Ακαδημίας(Σχολείο εκπαιδευτών). Έχει
διατελέσει εκπαιδευτής στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών, στη Σχολή
Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης και στη Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών
της Πυρ/κής Ακαδημίας.
Συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό(Αγγλία, Κύπρος) με αντικείμενο
την αντιμετώπιση των αστικών πυρκαγιών και τις διασώσεις. Σήμερα,
υπηρετεί στο Eθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης που υπάγεται στον 12ο Π.Σ. Αθηνών(Παλλήνη) ως Προϊστάμενος και φέρει το
βαθμό του Πυρονόμου Γ.Υ.