Δωρεές για το κλιμάκιο

Σύλλογος Φίλων Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης
Τραπεζικός Λογαριασμός της Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR69 0140 9870 9870 0200 2001 087
Α.Φ.Μ : 999711246
Δ.Ο.Υ : Χολαργού