Το προσωπικό μας

Νίκος Λιάκος
Προϊστάμενος Πυροσβεστικός Υπάλληλος Πυρονόμος - Μάχιμος