Χορηγοί

  1. Λάμπρου Παναγιώτης
  2. Σύλλογος <<ΜΟΡΤΕΡΟ>> Ν.&Π. Πεντέλης
  3. Σύλλογος Θεσσαλών Ν.Πεντέλης
  4. Σύλλογος Κυκλαδιτών Ν.Πεντέλης
  5. Σωματείο Ε.Π Π.Α.Π & Μέλη Σωματείου